Arel Üniversitemiz

ArelID Kart Talebi

ArelID Kart, Üniversite öğrencilerine ve personeline, öğrencilerin Üniversite’ye kayıt yaptırmaları, personelin Üniversite’ye işe girişi durumunda ilk defa veya ArelID Kart’ın kaybolması ve yıpranması söz konusu ise yeniden düzenlenerek verilir.

İlk defa ArelID Kart almak için;

a) Öğrenci başvuruları Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

b) Personel başvuruları Personel Daire Başkanlığı’na yapılır.

ArelID Kart’ını yenilemek isteyen kullanıcılar, Üniversite hesabına Üniversite yönetimi tarafından belirlenen ArelID Kart ücretini yatırıp ödeme makbuzu ile birlikte ArelKart Birimine müracaat ederek yeni ArelID Kart’ını alabilir.

Kayıp, çalıntı veya kötüye kullanılmış ArelID Kartlar için Üniversite tarafından belirlenen değiştirme ücreti alınır. Bu ücret, ArelID Kart kullanıcısı resmi olarak Üniversitede bir isim değişikliği yaptığında, eski ArelID Kart’ını geri vermesi koşuluyla geçerli değildir.

Kayıp/çalıntı kart

Kaybolma veya çalınma durumunda kart sahibi en kısa sürede ArelID Kart’ın devre dışı bırakılması için ArelID Kart sayfada belirtilen adımlar takip ediniz

AreID KArt Hesabım

Hesabınıza bu alandan erişerek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

arelnakİt yükleme

Kart hesabınıza yükleme yapmak için bu alanı kullanabilirsiniz.