Personel

İdari ve Akademik Personel

 

  • Üniversitenin idari ve akademik tüm personeli, çalışılan her gün için bir (1) yemek hakkına sahip olup, bu hak ArelID Karta tanımlanır.
  • ArelID Karta yüklenen günlük öğle yemek hakkı, yerleşkelere giriş yapıldığında aktif hale gelir ve kullanıma açılır.
  • Personel isterse ArelID Kart’ına ArelNakit yükleyip, diğer harcama noktalarından faydalanabilir.